Bettina Antitsch Law Firm

En straffesag er ofte en alvorlig sag, der har stor betydning for det enkelte menneske.

Hvis du vælger Bettina Antitsch Mortensen, er du sikker på at få en forsvarsadvokat, der har stor erfaring med straffesager – og som næsten dagligt er i retten i kampen for at forsvare sine klienter ved de danske domstole.

Advokat Bettina Antitsch Mortensen er altid opdateret på nyeste praksis og lovgivning. Dette sikres gennem deltagelse i diverse netværk indenfor strafferettens område, medlemskab af Landsforeningen af Forsvarsadvokater samt løbende gennemgang af alle trykte afgørelser og ny lovgivning inden for strafferettens område.

Bettina Antitsch Mortensen fører sager i hele landet, og hun kan repræsentere dig i København, Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg mv. Det gælder naturligvis også i ankesager ved både Vestre Landsret og Østre Landret.

Vælg den bedste forsvarer – valget er frit

Du har ret til selv at vælge en forsvarsadvokat, hvis du er mistænkt og skal til afhøring hos politiet, er blevet sigtet, tiltalt, anholdt eller varetægtsfængslet.

Du har ret til selv at vælge den forsvarsadvokat, du ønsker. Du er nemlig ikke forpligtet til at beholde den advokat, du måske automatisk får beskikket af retten. Det koster ikke mere selv at vælge den advokat, du foretrækker.

Hvis du ønsker at skifte forsvarer undervejs i en straffesag, kan du bare give retten eller den nye forsvarer besked om det.

Hvis du er varetægtsfængslet, skal advokatskifte ske ved skriftlig fuldmagt eller ved besked direkte til retten gennem arrestens personale. Det kan Bettina Antitsch Mortensen også hjælpe dig med.

Min anbefaling er altid at kontakte en forsvarsadvokat så tidligt som muligt i en straffesag. På den måde optimeres muligheden for det bedste forsvar.

Alle henvendelser er underlagt en absolut tavshedspligt og behandles fortroligt.

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Bettina Antitsch Mortensen for en uforpligtende drøftelse af din sag – også uden for almindelig kontortid.